skip to Main Content

Laat een pellethaard installeren en profiteer van € 500,– subsidie! Moderne houthaarden zijn vele malen schoner dan open haarden en stoten dus veel minder fijnstof uit.

Ongeveer 14 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een met hout (ook pellets zijn gemaakt van hout) gestookte installatie. De verwachting is dat het aantal hout en pellet kachels de komende jaren weer toeneemt. Met name omdat de aardgaskraan in Groningen wordt dichtgedraaid, met hout en pellets stoken goedkoop is,  maar ook omdat hout een hernieuwbare grondstof is en past binnen het verlagen van wereldwijde CO2 uitstoot.
Het is daarom begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Houtkachels verspreiden, net als het verkeer, fijnstof. Totaal +/- 1% van de fijnstof in onze lucht komt van houtstook en dit percentage kan ver omlaag.  Open haarden en oudere houtkachels (van voor 2000) stoten veel uit. Nieuwe Eco haarden stoten minstens 97% minder uit dan open haarden en hebben een hoog rendement.
Naast een ‘schoon’ toestel is ook de manier van installeren, het stookhout, het juiste rookkanaal en de manier van stoken, bepalend voor de fijnstof uitstoot en mogelijke geur- en rook overlast.
Wij doen mee aan de landelijke inruilactie van oude kachels/ open haarden voor nieuwe schone toestellen. Samen met de fabrikant geven wij tot € 350,- terug voor de oude haard! Voor een pellethaard die voldoet aan de eisen en door een erkend lid van de SVG wordt geïnstalleerd kan een particulier minimaal € 500,00 subsidie krijgen.
Er moeten strengere eisen gesteld worden. Open haarden, oude slecht onderhouden haarden en open buitenvuren zouden verboden moeten worden om de fijnstof overlast tot een minimum te beperken. De Nederlandse overheid is momenteel aan het kijken hoe zij hiermee om moeten gaan in wet en regelgeving.

De komende 30 tot 40 jaar neemt gas nog altijd een belangrijke plaats in als het om verwarmen gaat.

De regering wil huizen van het aardgasnetwerk afhalen en steeds minder nieuwbouwwoningen aangesloten hebben op het aardgas. Uit diverse rapporten blijkt dat het te kostbaar is voor bestaande bouw om af te gaan van het gas en anders / elektrisch te gaan verwarmen. Er in de toekomst helemaal niet genoeg groene stroom om altijd aan 8 miljoen huizen elektriciteit te leveren. Het Nederlandse elektrische net kan niet veel extra belast worden dus elektrisch is eigenlijk (nog) geen oplossing. Er wordt dus druk gezocht naar oplossingen. Zo zien we ook ontwikkelingen op het gebied van biogas en waterstof. Er komt al steeds meer biogas beschikbaar. De ontwikkelingen om elektriciteit om te zetten in waterstof en waterstof naar methaangas krijgen steeds meer vorm en is misschien zelfs de toekomst. De hybride warmtepomp (combinatie gas en elektriciteit) en schone biomassa toestellen in combinatie met een warmtepomp lijken goede alternatieven.

In Groningen investeert Nederland 500 miljoen in een stikstofcentrale, om het buitenlandse gas de komende 30 jaar geschikt te maken voor het Nederlandse netwerk. Gelukkig stoppen we met gaswinning in Groningen. Je zal er maar wonen. Europa investeert de komende jaren veel geld in gasstook. Er zijn zelfs landen in Europa die subsidie geven op gasstook. Er zal ook steeds meer groen gas door onze leidingen stromen en daar zal nog meer in geïnvesteerd moeten worden. Met een gashaard in uw woonkamer kunt u behoorlijk besparen. U hoeft immers niet uw gehele woning op te warmen. Voor een nieuwbouw woning zonder gas is een pellethaard (houtkorrels), of houthaard een mooi schoon alternatief. Laat u vrijblijvend informeren door ons.

Back To Top